Brüksel’de CEO’lardan Sürdürülebilir Kalkınma için Eylem Çağrısı

Brüksel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi, iş dünyası ve sürdürülebilirlik liderleri, politika yapıcı ve sivil toplum alanından 400’den fazla temsilcisinin katılımıyla 6-7 Mayıs’ta gerçekleşti. 

Zirve, ulusal partneri bulunduğumuz CSR Europe’un Genel Kurul toplantısına ve Solvay CEO’su Ilham Kadri’nin sunumuyla CEO’lar Eylem Çağrısı’na ev sahipliği yaptı. 100 CEO “Avrupa için Yeni Bir Anlaşma” temasıyla güçlerini birleştirmeye yönelik ilk adımları attı.

Sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve kapsayıcı bir refah yaratmak için CSR Europe tarafından bir araya getirilen CEO’lar; kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında diyaloğu geliştirmek ve etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyorlar!  

  • Hukukun üstünlüğü ve özel sektör, sivil toplum ve hükümetler arasındaki işbirliği,  Avrupa’nın geleceği konusundaki endişelere cevap verebilmek için en büyük değerlerdir.
  • BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, toplum için değer yaratan sürdürülebilir inovasyon ve dönüşüm için iş dünyası tarafından teşvik edici bir güç olarak kullanılmaktadır. 

CEO’lar, şirketleri, sivil toplumu ve kamuyu; güven arttırıcı diyaloglara dahil olmaya, işbirlikçi platformlar ve finansman modelleri oluşturmaya ve yaşam boyu istihdam edilebilirliği ve sosyal uyumu teşvik eden sürdürülebilir, döngüsel ve dijital ekonomiyi uygulamaya davet ediyor!

Detaylar için; csreurope.org