KSS Pazaryeri Ödülleri Sahiplerini buldu (Demo)

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) tarafından düzenlenen “KSS Çözümleri Pazaryeri” etkinliği bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi “İşletme 2023; Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk” başlığı ile 21 Aralık 2011 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

CSR Europe – Enterprise 2020 Summit gerçekleştirildi (Demo)

CSR Europe, ilk Kurumsal 2020 Zirvesini (Enterprise 2020 Summit) 29 Kasım 2012 tarihinde Brüksel’de düzenledi. TKSSD başkanı Sn Serdar Dinler’in Türkiye’yi temsilen katıldığı zirve 200’ün üzerinde paydaş ve konuğu ağırladı. Hitachi ve GDF SUEZ sponsorluğunda yapılan Kurumsal 2020 Zirvesinde, Avrupa Komisyonu (EU) ve Avrupa Üye Devletlerin ulusal hükümetler arasındaki işbirliğinin hızlandırılması amaçlandı. Zirvede ayrıca Avrupa politika gündemine katkıda bulunacak Enterprise 2020 hedeflerinin nasıl şekillendirilebileceği tartışıldı, hükümet temsilcileri KSS için kamu politikalarını hızlandırmak ve genişletmek için KSS ulusal liderleri ile ne gibi fırsatlar geliştirdiklerini aktardı.  

TKSSD ve Business Civic Leadership Center İşbirliği (Demo)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Avrupa Derneği’nin Türkiye temsilcisi olan Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği-TKSSD ile Amerikan Ticaret Odası Sosyal Sorumluluk Birimi “İş Dünyası Kurumsal Vatandaşlık Merkezi” olan “Business Civic Leadership Center” arasında uzun vadeli bir işbirliği anlaşması 10 Ekim 2012 tarihinde Washington’da Amerikan Ticaret Odası binasında imzalanmıştır. Bu ortaklık kapsamında her BCLC’nin Kurumsal Vatandaşlık ve diğer birçok uygulaması Türkiye’de uygulanacaktır. Bununla birlikte TKSSD’nin uygulamaları ve geliştirdiği içerikler Amerika’da uygulanma imkanı bulunacaktır. Ortak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konferansları, eğitimleri, bölgesel danışmanlık hizmetleri ile birlikte birçok işbirliği uygulayacak olan her iki kurum bu kapsamda önemli ve örnek bir işbirliğini hayata geçirmiştir.

İş Hayatında İnsan Hakları (Demo)

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak “İş Hayatında İnsan Hakları: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Bir Başka Yüzü” projesini başlattık. Hollanda Büyükelçiliği’nin Matra Fonu kapsamında desteklenen bu proje aracılığı ile İş Dünyası’nda İnsan Hakları Rehberi, Türkiye’de İş Dünyası’nda İnsan Hakları Durum Raporu hazırlanacak ve Türkiye’nin öncü sanayi kentlerinde paneller düzenlenecektir.

Enterprise 2020 (Demo)

Geleceğin şirketi Enterprise 2020, genel kabul gören sorumluluk ve şeffaflık doğrultusunda kârlı biçimde çalışır ve tüm dünya ve insanlar için paydaşlarla yakın işbirliği içinde yeni çözümler üretir. Bu unsurlar birlikte, daha akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı bir topluma doğru dönüşüme liderlik ederler.

TKSSD’den “Sosyal Sorumlu Anayasa Girişimi” (Demo)

Kamuoyuna Duyurulur: Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin Türkiye’de Yeni Anayasa sürecine katılarak bu anlamda sorumluluk üstlenmiştir. Yakın zamanda yapılan yasal düzenlemeler umut vericidir. Buna rağmen, Türkiye’nin kamu yönetimi ve hukuk siteminde KSS’ye odaklanma gereksinimi vardır.

Respect Toplantısı (Demo)

Türkiye’de özellikle son yıllarda Tekstil sektörü için uygulanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) farkındalık ve eğitim çalışmaları, sektörde yer alan tedarikçi firmaları farklı bakış açıları geliştirerek, inovatif çözümler üretmeye teşvik ediyor. Tedarikçi firmaları, sorumlu girişimciliğe yönlendiren süreçlerin başında ise markaların sorumlu satın alma politikaları izlemesi ve tüketicilerin ürünleri seçerken sorumlu tercih yapmaları geliyor.