Brüksel’de CEO’lardan Sürdürülebilir Kalkınma için Eylem Çağrısı

Brüksel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi, iş dünyası ve sürdürülebilirlik liderleri, politika yapıcı ve sivil toplum alanından 400’den fazla temsilcisinin katılımıyla 6-7 Mayıs’ta gerçekleşti.  Zirve, ulusal partneri bulunduğumuz CSR Europe’un Genel Kurul toplantısına ve Solvay CEO’su Ilham Kadri’nin sunumuyla CEO’lar Eylem Çağrısı’na ev sahipliği yaptı. 100 CEO “Avrupa için Yeni Bir Anlaşma” temasıyla güçlerini birleştirmeye yönelik ilk adımları attı. Sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve kapsayıcı bir refah yaratmak için CSR Europe tarafından bir araya getirilen CEO’lar; kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında diyaloğu geliştirmek ve etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyorlar!   Hukukun üstünlüğü ve özel sektör, sivil toplum ve hükümetler arasındaki işbirliği,  Avrupa’nın geleceği konusundaki endişelere cevap verebilmek için en büyük değerlerdir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, toplum için değer yaratan sürdürülebilir inovasyon ve dönüşüm için iş dünyası tarafından teşvik edici bir güç olarak kullanılmaktadır.  CEO’lar, şirketleri, sivil toplumu ve kamuyu; güven arttırıcı diyaloglara dahil olmaya, işbirlikçi platformlar ve finansman modelleri oluşturmaya…

KSSD Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Serdar Dinler Başkanlığındaki Yönetim ve Danışma Kurulu Toplantısını, geçtiğimiz günlerde geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirdi. Derneğin önümüzdeki döneme yönelik gerçekleştireceği çalışmaların stratejik planlama esası ile ele alındığı toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Çelenk, Feride Doğan, Tuğçe Arslanoğlu, Ceyhun Göcenoğlu ve İlker Çelik de hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler “2005 yılında özel sektör, sivil toplum, kamu ve akademik dünyanın önde gelen sosyal sorumluluk gönüllerinin katılımı ile kurulan derneğimiz; Türkiye’de KSS kavramının uluslararası standartlarda yaygınlaşmasını ve Sürdürülebilir Kalkınma sorumluluğunun başta özel sektör olmak üzere topluma yayılmasını hedeflemektedir. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin önümüzdeki dönem, özellikle de BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde odaklanacağı strateji ve faaliyetler  kapsamında gerçekleştireceğimiz bu toplantının önemli bir kilometre taşı niteliğinde olduğu inancındayım. Bu kapsamda, toplantımıza görüşleri ile değer katan Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelerimiz ile bugün bize ev sahipliği yapan kurumsal üyemiz Panasonic Life…

Türkiye KSS Derneği – Ekip Arkadaşları Arıyor!

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği önümüzdeki yıl uygulayacağı uluslararası bir proje kapsamında; Bilişim Teknolojileri Koordinatörü (PCTR01) Sosyal Hizmet Uzmanı (PCTR02) Eğitim Koordinatörü (PCTR03) İdari İşler Uzmanı (PCTR04) olarak görev alacak ekip arkadaşları arıyor! İlgilenen adayların İngilizce özgeçmişlerini ve kısa niyet mektuplarını 23 Kasım 2018, Cuma günü saat 18:00’a kadar  başvuru yapmış oldukları pozisyonun kodu ile powercoders@csrturkey.org adresine göndermeleri gerekmektedir.* Detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz. Bilişim Teknolojileri Koordinatörü (PCTR01) Sosyal Hizmet Uzmanı (PCTR02) Eğitim Koordinatörü (PCTR03) İdari İşler Uzmanı (PCTR04)  *Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

EU Talent Projesi 2. Paydaş Toplantısı

Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) koordinatörlüğünde ve 12 ulusal partnerin işbirliğinde uygulan EU Talent Projesi 2. Paydaş Toplantısı 19 Nisan 2018 Perşembe günü Park Dedeman Levent’te düzenlendir. Genç işsizliğiyle baş edebilmek için küçük ve orta büyüklükteki işletmeler; “çıraklık imkanı sağlamak, gelişme ve iş fırsatları sunmak” gibi büyük önem ve potansiyele sahiptir. Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve iki yıl sürecek EU- Talent Projesi; Avrupa düzeyinde ve ulusal öğrenme çevrelerinde KOBİ’lerin daha fazla ve kaliteli çıraklık imkanı sunmasını sağlamak için destek mekanizmaları oluşturmayı amaçlamaktadır. Toplantı Ajandası 19 Nisan 2018  / 9.30-12.30 / İstanbul Park Dedeman Hotel 09.30-10.00 Kayıt 10.00-10.30 EU Talent Projesi / Konuşmacı – Hüseyin Yılmaz – TKSSD 10.30-11.00 New Collar Jobs /Konuşmacı – Dr. Ceyhun Göcenoğlu – IBM Turk 11.00-11.15 Kahve arası 11.15-12.15 Açık Tartışma / Kolaylaştırıcı – TKSSD  

Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü

Türkiye- AB İlişkilerinde Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü 21.02.2018 Kadir Has Üniversitesi, Galata Salonu Moderator: Serdar Dinler, Başkan, CSR Türkiye, İstanbul Panelistler: Bülent Özcan, Proje Uygulamaları Direktörü, AB Bakanlığı, Ankara Tezcan Eralp Abay, Genel Koordinatör, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Ankara Erdem Vardar, Başkan, YUVA Derneği, İstanbul Gül Günver Turan, Başkan, Türkiye- AB Derneği (TURABDER); Avrupa Hareketi Türkiye, İstanbul Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) ve Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) işbirliği ile gerçekleştirilen ‘’Türkiye-AB İlişkilerinde Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü’’ konu başlıklı panel TKSSD Başkanı Serdar Dinler moderatörlüğünde 21 Şubat 2018 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşti. Türkiye’den birçok sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve AB Bakanlığı Proje Uygulamaları Direktörü ’nün de yer aldığı panelde, konuşmacılar Türkiye-AB ilişkilerinde STK’ların rollerini ve bu rollerin nasıl güçlendirilebileceğini tartıştılar. Cumhuriyet’in kuruluşundan beri sahip olunan ‘’çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma’’ hedefinin Türkiye-AB ilişkilerinin sebebi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Dinler, Türkiye’nin şuanda AB üyeliği…

Kalkınma Konuşmaları: Glokal Yaklaşım, Global Amaçlar & Lokal Çözümler

Türkiye Sosyal Sorumluluk Derneği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES);  ve Asia Minor işbirliği ile Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine yönelik bir seri toplantı ve yemeği (her 6 haftada bir) içinde barındıran yeni bir girişim başlattı. Etkinliğin ilk toplantısı 21 Mart 2018 tarihinde 13:30-15:30 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Galata Salonu’nda, SKH’den 17.si olan Hedefler için Ortaklıklar üzerine gerçekleştirilecek. Toplantı, sivil toplumu, özel sektörü, akademiyi, kamu kuruluşlarını ve uluslararası organizasyonları bir araya getirerek SKH’nin uygulanabilmesi için ortaklığın neden önemli olduğunu tartışmayı amaçlamakta. Etkinlik, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Paydaş Platformu’nun lansman etkinliği olarak organize edilmiştir ve  proje, paydaş platformuna katkıda bulunmak isteyen özel sektör, akademi, sivil toplum ve kamu sektörünün katkılarına açıktır. Konuşmacılar: Nigar İsmet Koyuncuoğlu, Pazarlama Müdürü, Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, İstanbul Müge Tuna, Alışveriş Merkezleri Genel Müdürü, Emaar Türkiye, İstanbul Banu Yılmaz, Marka Danışmanı, İstanbul Ahmet Aykut, Başkan, Asia Minor, İstanbul Serdar Dinler, Başkan, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, İstanbul (Moderatör) Etkinlik dışarıdan katılıma…