CSR Europe’tan “Avrupa Gençlik Paktı”

Avrupa Gençlik Paktı

Küresel marketlerde rekabet edebilir olmak için daha önce hiç olmadığı kadar, doğru beceriye sahip gençlere ihtiyaç var. Aynı zamanda Avrupa önemli düzeyde yararlanılmayan insan kaynağı potansiyeline sahip.

Daha yüksek bir sürdürülebilir büyüme ve daha fazla inovasyon başarmak ve Avrupa’da var olan beceri ve yetenek avantajını kullanmak için; iş dünyası ve eğitim sektörleri dünyaya ve birbirlerine açılmaya ihtiyaçları var. “İşbirliği” bu sefer bir seçenek değil.
Günümüzde gençler on yıl önce var olmayan iş imkânlarına sahipler. Küreselleşme ve teknolojik ilerlemenin hızı aralıksız sürüyor ve gelişim hızı artacağa benziyor. Nesnelerin interneti, demografik değişim, döngüsel ekonomi gibi kavramlar; öğrencilerin ve iş dünyasının bugün bilinmeyen yeni ve modern meslek tarzlarına karşı hazırlıklı olmalarını gerektiriyor.

Eylem Çağrısı ve Taahhüt

The Pact for Youth Avrupa Birliği Liderleri ve İş Dünyası arasında ortak bir taahhüttür. KSS Avrupa girişimi olan pact4youth iş dünyası, eğitim, gençlik ve Avrupa Kurumlarının temsilcilerini bir araya getiriyor. İş dünyasını, sosyal ortakları, eğitim sağlayıcıları, gençlik organizasyonlarını, kamu ve özel sektör istihdam hizmetlerini, öğretmenleri, ebeveynleri ve diğer kilit aktörleri;  genç istihdamını desteklemek üzere işbirliği geliştirmeye (işbirliğini güçlendirmeye) çağırıyoruz.

Amaçlar;

  • İş dünyası-eğitim işbirliğinin kalitesini ve sayısını arttırmak
  • Beceri açığını kapatmak
  • İstihdam edilebilirlik için beceri gelişimi konusunda Avrupa Birliği ve ulusal politika gelişmelerine katkıda bulunmak

Tüm bu amaçlar ve eylemlerle ile “işbirliği” Avrupa Komisyonu’nun İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler & İşgücü Hareketliliği organlarıyla ve diğer tüm destekleyici organizasyonlarla etkileşim sağlayarak;

  • 1000 nitelikli iş-eğitim işbirliği kurulması desteklenecek.
  • En az 100.000 yeni nitelikli çıraklık ve giriş düzeyinde iş imkânı oluşturulacak.

Hedefler ve Takvim

KSS Avrupa’nın başlattığı ve desteklediği ulusal eylem planlarıyla bu gelişmeler başarılacak. 2016-2017 yılı boyunca paydaşlar arasında etkileşimleri sağlanması ve gelişme raporlarının hazırlanması için toplantılar ve faaliyetler düzenlenecek.

Elde edilen sonuçlar ve oluşturulan ortak tasarı metni gelecekte  “genç istihdam edilebilirliği, eğitimden istihdama geçiş, doğru beceri meslek eşleşmesi” gibi başlıklarda oluşturulacak politikalara kaynaklık edecek. Son olarak bu veriler, 2017 yılının sonlarında 1. Avrupa İşletme-Eğitim Zirvesi’nde sunulacak.

Biz de Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye) olarak, tüm paydaşlarımızı; “Pact4Youth” girişimini güçlendirmek ve büyütmek için işbirliğine katılmaya davet ediyoruz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.