Değişimi Yönetmek: 2021 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve KSS

Yaşadığımız belirsizlik süreci aynı zamanda kaçınılmaz bir değişimi de beraberinde getiriyor diyerek yola çıktığımız serimize süratle devam ediyoruz!

2020 yılının son etkinliğinde Ahiler Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılında başta Nevşehir olmak üzere Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerini kapsayan özel sektör iş birliği KSS projelerini ve diğer paydaşların farklı alanlardaki projeleri için sundukları destekleri Bölgesel Kalkınma Uzmanları’ndan dinleyeceğiz!

Değişimi Yönetmek:Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 23 Aralık Çarşamba 14:30’da Zoom’da


Bölgesel sürdürülebilir kalkınma kapsamında 2021 yılında ilan edilmesi beklenen, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan il ve ilçelerde olmak üzere; toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacına yönelik kısaca SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) olarak adlandırılan destek ilanı yapılacaktır. 

Öncelikleri aşağıda paylaşılan SOGEP çerçevesinde Aksaray İlinde oluşturulabilecek çözüm ortaklıkları ve potansiyel işbirliği ortamını geliştirebilmek için kurum, kuruluşlarla/firmalarla işbirliği hedeflenmektedir. 

1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine, yönelik projeler.

2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına, yönelik projeler.

3. Sosyal İçerme 

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

4. Sosyal Sorumluluk 

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

*Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır.

Ahiler Kalkınma Ajansı merkezi Nevşehir olmak üzere Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerini kapsayan TR71 Düzey 2 Bölgesinde kurulmuştur. 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/u8896034/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/u8896034/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757