Değişimi Yönetmek: COVID-19 Mali Destek Programı ve Sosyal Sorumluluk

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Impact Hub İstanbul ekipleri tarafından, tüm dünyayı sarsan belirsizlik süreci ve süreçle beraber gelen değişimleri farklı sektörler nezdinde değerlendirmek için başlatılan  ‘’Değişimi Yönetmek’’ serisi ‘’COVID-19 Mali Destek Programı ve Sosyal Sorumluluk’’ konusuyla Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Sayın Muhammed Seyid Pehlivan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sayın Pehlivan, ‘’Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’’nın öncelikleri, kapsamı ve kimler tarafından başvuru yapılabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Yaşanan pandemi sürecinin ihtiyaçlarına uygun olarak daha pratik bir başvuru süreci belirlediklerini belirten Pehlivan, programın önceliklerini şu şekilde paylaştı.

  1. Virüsün yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması
  2. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
  3. Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Programın ‘’acil müdahale’’ mantığına uygun, ihtiyaca yönelik, somut, hemen uygulanabilir proje fikirleri beklediğini belirten Pehlivan, salgının ekonomik, sosyal ve beşeri etkilerini araştırmaya yönelik proje fikirleri olanların ise TÜBİTAK’ın ‘’COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler’’ çağrısını incelemelerini tavsiye etti.

Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programnın ardından Pehlivan, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen ‘’Sosyal Sorumluluk Platformu’’ndan bahsetti. Ajansların bölgelerindeki sektörler arası iş birliklerini sağlamak gibi bir misyonları da olduğunu belirten Pehlivan, bu çerçevede sivil toplumu daha aktif hale getirmek ve sosyal sorumluluğu daha iyi anlatabilmek için bir insiyatif başlattıklarını söyledi.

Eğitim, sağlık, engellilik, kadın, çocuk, çevre gibi 11 konu başlığında uygulanması istenilen sosyal sorumluluk projeleri ile platforma başvuru yapıldığını ve uygun görülen projelerin platformda yayınlandığını, tanıtımları için reklam filmleri çekildiğini paylaşan Pehlivan, projelere bu şekilde hem sponsor hem de proje faaliyetlerinde çalışmak isteyen gönüllüler bulduklarını söyledi.