Değişimi Yönetmek: Yeni Normalde Sosyal Hayat, Siyaset ve Ekonomi

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Impact Hub İstanbul ekipleri tarafından, tüm dünyayı sarsan belirsizlik süreci ve süreçle beraber gelen değişimleri farklı sektörler nezdinde değerlendirmek için başlatılan  ‘’Değişimi Yönetmek’’ serisi ‘’Yeni Normalde Sosyal Hayat, Siyaset ve Ekonomi’’ konusuyla Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Çelikpala’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını sürecinin sosyal hayat, siyaset ve ekonomi ekseninde incelendiği etkinliğin moderatörlüğü Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler ve Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Semih Boyacı tarafından yapıldı.

Sivil toplum sektörünün krize nasıl cevap vermesi ve faaliyetlerini finanse etmek için neler yapması gerektiği konusu ile başlayan etkinlikte Prof. Dr. Çelikpala, yaşanan krizin ardından hayatımızı nasıl normalleştireceğiz sorusuna insanların siyasal otoriteden beklediği cevapları alamayınca sivil toplum kuruluşları gibi başka yapılara yöneldiğini söyledi. Bu yüzden STK’ların ve KSS ile ilgili tüm yapıların yeni düzeni doğru okuyarak, hızlı adapte olmasını gerektiğini belirten Çelikpala, bu kurumların önceliklerinin bu alandaki faaliyetlere ve rapor çalışmalarına yönelmek olması gerektiğini söyledi.

Bu süreçten en olumsuz etkilenen aktörlerin geleneksellemiş ve dijitalleşmemiş yapılar olduğunu, dijital alt yapısını güçlendirmiş yapıların ise hızlı bir şekilde dönüşmeyi başardığını belirten Çelikpala, dijitalleşmeyen aktörler oyunun dışında kaldığı zaman yerlerinin nasıl doldurulacağı sorusunun önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çelikpala, hem şirketlerin hem sivil toplum kuruluşlarının yeni risk senaryolarına, yeni performans ölçütlerine ihtiyaçları olduğunu, bunları belirleyecek aktörlerin STK’lar, uygulayacak aktörlerin ise şirketler olduğunu belirtti.

Pandemi ile mücadele küresel bir bakış açısını getiriyor diyen Çelikpala, yeni normalde oluşacak düzene dair var olan iki yaklaşımdan bahsetti. İlk yaklaşım, pandeminin küresel düzenin yarattığı bir kriz olması sebebiyle, daha lokal, içe kapalı ve kontrollü bir siyasal yapılanmayı çözüm olarak gören bir yaklaşım. Çelikpala diğer yaklaşımı ise, küresel bir mesele olan pandeminin küresel bir çözümü bulunması gerektiği anlayaşında olduğunu; bu yaklaşıma göre küresel sistemlerin güçlendirilmesi, meseleye küresel ve şeffaf bir şekilde cevap verilmesi gerekliliğinin konuşulduğunu paylaştı.

Bu sürecin ardından dünya ekonomisinin küçülmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Çelikpala, her küçülmeden sonra bir büyüme geldiğini belirterek, büyümeyi hangi aktörlerin yöneteceği sorusunun önemli olduğunu söyledi. Büyük şirketlerin, toplumun beklenti ve alışkanlıklarını doğru okuyarak alternatif bir yapı oluşturmak durumunda olduklarını belirtti.