Faaliyetler

KSS ZİRVESİ

Derneğimiz 2009 yılından bu yana Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri içerisinde iyi uygulamaların bir araya geldiği KSS ZİRVESİ Etkinliğini düzenlemektedir.

SAĞLAM KOBİ HACKATHON

Şirketlerin insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya çıkan afetlere karşı hazırlıklı olmaları için eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenler.

SDG PAYDAŞ PLATFORMU

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi işbirliğinde küresel sorunlara yerel çözümler üretmek amacıyla Türkiye’de SKH Paydaş Platformu’nu hayata geçirmektedir.

DİPLOHACK İSTANBUL

Diplohack, diplomatları ve diğer kilit paydaşları, ilgili/güncel konulara yönelik çözümler bulmak ve geliştirmek için bir araya getiren yaratıcı bir süreçtir.