&#x;&#x;

HABERLER

‘Türkiye-AB Karşılaştırmalı KSS Raporu’ Lansmanı İstanbul’da Gerçekleşti!

“KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi’” (Responsible Impact) Projesi Kapanış Etkinliği Rapor Lansmanı gerçekleşti! AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Programı kapsamında Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) ortaklığında “KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İşbirliğinin Güçlendirilmesi” (Responsible Impact) projesi Kapanış Etkinliği-Rapor Lansmanı 10 Mart 2020 Salı İstanbul’da  gerçekleşti. 1 Nisan 2019’da başlayan ‘’KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İşbirliğinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 12 ay boyunca sektörler arası iş birliklerini güçlendirmek ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını daha anlaşılır kılmak adına 7 bölgede Kapasite Geliştirme Eğitimleri verildi. Ardından Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ayrı ayrı yapılan mülakatlarla KSS’nin Avrupa’da ve Türkiye’deki iyi örnekleri, KSS kavramına bakış açıları hazırlanan karşılaştırmalı final raporu ile birlikte ortaya konuldu. 10 Mart 2020 Salı günü İstanbul’da gerçekleşen etkinlikte, projenin hem kapanışı hem de hazırlanan final raporunun tanıtımı yapıldı. Etkinlik hem özel sektör hem sivil toplum hem de kamu alanında çalışan insanların katılımıyla yine projenin ismi…

İGA Sosyal Hackathon

İstanbul Havalimanı, Sosyal Sorunlara Yenilikçi Çözümler Sunmak İsteyenleri Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği İş Birliği ile Düzenlenen İGA Sosyal Hackathon’a Davet Ediyor! İGA Sosyal Hack, sosyal girişimciler ile bilgisayar programcıları grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticilerinin bir araya gelerek toplumsal sorunlara akıllı dijital çözümlerin yaratılması için yoğun bir şekilde yazılım veya iş fikirleri geliştireceği bir etkinliktir. İGA Sosyal Hack’in amacı daha iyi bir dünya yaratmak için sosyal bilimcileri, yazılımcıları ve girişimcileri güçlerini birleştirmeleri için bir araya getirmektir. 4 kişilik gruplar halinde İGA Sosyal Hack’te yer alacak ekiplerden ‘’Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler’’ veya  ”İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Sosyal Kalkınma)’’ konu başlıklarından bir tanesini seçerek iş ya da proje fikri sunmaları beklenecektir. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Sosyal Kalkınma) (SDG-8) Sürdürülebilir, yenilikçi ve insan merkezli proje fikirleri ile sosyo-ekonomik kalkınma odağında; genç istihdamını teşvik edici, kadınların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunu sağlayacak, engelli-yaşlı-çocuk yararı gözeten, havalimanına komşu mahallelerde yaşayan yerel halk…

Azerbaycan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi

Azerbaycan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi ve Ödül Töreni’nin ikincisi 24 Ocak 2020 tarihinde Bakü’de gerçekleştirildi! Dernek Başkanımız Sayın Serdar Dinler, jüri üyesi olarak yer aldığı etkinlikte aynı zamanda “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve yeni trendler; Sosyal Onay” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Dinler, bu alanda (sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk, etik, itibar vs) yapılan tüm çalışmaların amacının yerel halk ve paydaşların, şirketlerin faaliyetleri hakkında olumlu inanç, algı ve görüş sağlamaya çalışmak olduğunu belirterek; kurumların faaliyetlerini başarı ile yürütebilmesinin, yerel halkın ve diğer paydaşların sosyal onayını almasına bağlı olduğunu vurguladı.