&#x;&#x;

HABERLER

İş Hayatında İnsan Hakları (Demo)

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak “İş Hayatında İnsan Hakları: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Bir Başka Yüzü” projesini başlattık. Hollanda Büyükelçiliği’nin Matra Fonu kapsamında desteklenen bu proje aracılığı ile İş Dünyası’nda İnsan Hakları Rehberi, Türkiye’de İş Dünyası’nda İnsan Hakları Durum Raporu hazırlanacak ve Türkiye’nin öncü sanayi kentlerinde paneller düzenlenecektir.

Enterprise 2020 (Demo)

Geleceğin şirketi Enterprise 2020, genel kabul gören sorumluluk ve şeffaflık doğrultusunda kârlı biçimde çalışır ve tüm dünya ve insanlar için paydaşlarla yakın işbirliği içinde yeni çözümler üretir. Bu unsurlar birlikte, daha akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı bir topluma doğru dönüşüme liderlik ederler.

TKSSD’den “Sosyal Sorumlu Anayasa Girişimi” (Demo)

Kamuoyuna Duyurulur: Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin Türkiye’de Yeni Anayasa sürecine katılarak bu anlamda sorumluluk üstlenmiştir. Yakın zamanda yapılan yasal düzenlemeler umut vericidir. Buna rağmen, Türkiye’nin kamu yönetimi ve hukuk siteminde KSS’ye odaklanma gereksinimi vardır.

Respect Toplantısı (Demo)

Türkiye’de özellikle son yıllarda Tekstil sektörü için uygulanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) farkındalık ve eğitim çalışmaları, sektörde yer alan tedarikçi firmaları farklı bakış açıları geliştirerek, inovatif çözümler üretmeye teşvik ediyor. Tedarikçi firmaları, sorumlu girişimciliğe yönlendiren süreçlerin başında ise markaların sorumlu satın alma politikaları izlemesi ve tüketicilerin ürünleri seçerken sorumlu tercih yapmaları geliyor.