//

Misyon & VizyonUMUZ

İnsan, Değişim, Sosyal Diyalog, Karşılıklı İlişkiler, Değer Yaratabilmek, Süreklilik
MİSYONUMUZ

Şirketlerin sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki sorumluluklarını yerine getirmesine imkan sağlayacak araç, kaynak ve yöntemlerin oluşturulmasını sağlayarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

İş dünyasının, toplumun geniş kesimleri ile işbirliğine giderek yapmış olduğu operasyonlarda ekonomik, sosyal ve çevre konularındaki etkilerini de hesaba katarak toplumun gelişimine katkıda bulunmasıdır.

LOGOMUZ

Ekonomik, sosyal ve çevresel konuları çevrelemekte eşkenar üçgenlerimizden turuncu olanı iş dünyasını ve iş dünyasının geçmekte olduğu değişimi, mavi üçgen ise yine ekonomik, sosyal ve çevresel konularda toplumun hareketliliğini ifade etmektedir.  İki üçgenin birleşmesi ise iş dünyası ve toplumun kalkınma yönündeki işbirliğini temsil etmektedir.

YAKLAŞIMIMIZ

Derneğimiz kuruluşundan itibaren UNDP, Avrupa Birliği, Fransız Kalkınma Ajansı, Alman – Marshall Fonu, Karadeniz İşbirliği Fonu, Amerikan Ticaret Odası, UPS Global Vakfı, T.C.Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi, İsveç Sürdürülebilir İş Forumu, British Council gibi bir çok önemli kuruluş ile projeler geliştirmiş ve uygulamıştır.

Uyguladığımız ve hale devam eden projelerimiz ile ilgili bu linkten detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Derneğimiz uyguladığı ve geliştirdiği projelerinde tüzüğümüz ile de uyumlu olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluğun eğitim, projeler, danışmanlık ve panel, konferanslar ile yaygınlaşmasını hedeflemektedir.

Bu doğrultuda daha çok bilinç oluşturma, KSS mevcut durum analizi hazırlanması, KSS strateji gelişme, KSS’nin yerelleştirilmesi, Code of Conduct (KSS Alanında Davranış Kuralları- İş Yerinde İnsan Hakları, KOBİ Afet gibi) gibi alanlarda projeler geliştirmektedir.

Bu açıdan derneğimiz klasik anlamda bilinden sosyal sorumluluk projelerini uygulamamakta bu tip projeler için gelen talepler için ilgili sivil toplum kuruluşları ile özel sektör ve kamu kuruluşlarını bir araya getirmektedir.