Uluslararası Ağlar

CSR Europe, The CEO Force for Good, Sustainability Professionals

CSR EUROPE ÜYELİĞİ

Avrupa KSS Ağı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında Avrupa’nın önde gelen iş ağıdır. 45 kurumsal üyesi ve 41 Ulusal Partner ağı sayesinde, 10.000’den fazla şirketi bir araya getirir ve KSS uygulamalarının geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek isteyen işletmeler için platform olarak hizmet vermektedir. Sürdürülebilirlik gündemini ileriye taşımak misyonuyla hareket eden Avrupa KSS Ağı, Avrupa sınırlarının ötesine geçerek dünyanın pek çok ülkesindeki KSS organizasyonlarıyla iş birliği yapmaktadır.

www.csreurope.org

GLOBAL COMPACT İMZACISI

UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağı olan Global Compact Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketlerin yanı sıra aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve işbirliği platformu sunar. Global Compact Türkiye gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu kaynak ve araçlarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken; hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görür.

www.globalcompactturkiye.org

THE CEO FORCE FOR GOOD, ÜYELİĞİ

CECP, dünyanın önde gelen 200’den fazla şirketi ile iş dünyasında daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla iş dünyası liderleri tarafından kurulan bir kuruluştur. CECP bir şirketin sosyal stratejisinin şirket başarısını belirlediğine inanır. Şirketlere danışmanlık ve destek, karşılaştırma ve değerlendirme, farkındalık ve network oluşturma sağlayarak sosyal stratejilerini dönüştürmelerinde yardımcı olmaktadır.

http://cecp.co/about/

SUSTAINABILITY PROFESSIONALS ÜYELİĞİ

Üyeleri arasında bilgi, fikir ve uygulama değişimleri yapılması; belirli projeler üzerinde birlikte çalışılması; üye kuruluşların proje çıktılarının daha geniş kitleye ulaştırılması; Avrupa politika yapıcıları ve düzenleyicileri ile kapsamlı ortaklık pozisyonların oluşturulması noktalarında faaliyetlerini yürüten ‘’Avrupa Sürdürülebilirlik Profesyonelleri Birliği’’ amaçlarını aşağıdaki gibi açıklamıştır:

  • Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanında çalışan uzmanların rollerini arttırmak,
  • Özel sektör, kamu ve diğer kuruluşlar tarafından bu konuların uygulanma yöntemlerini geliştirmek,
  • Uzmanlıkları iyileştirmek, kaliteyi yükseltmek ve kurumsal sorumluluk kariyerlerinin sürdürülebilirliğini desteklemek,
  • Her düzeyden kanun yapıcılara, kanaat önderlerine ve diğer özel ve kamu kuruluşlarına karşı kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik profesyonellerinin sesini duyurmaktır.

 

Üyeleri:

  • CSR Manager Network (CSRMN),
  • Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social(DIRSE),
  • Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D),
  • Institute of Corporate Responsibility and Sustainability (ICRS)
  • VNU – European Association of Sustainability and Eco-Management Professionals.
  • Responsible Business Forum Serbia

https://www.europeanasp.eu/

CSR 360 GLOBAL PARTNER NETWORK ÜYELİĞİ

Toplum üzerindeki olumlu etkilerini geliştirmek için işletmelerle çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan küresel bir ağdır. Ağ üyelerine, şirketlerin ve ortaklarının başarılı kampanya ve programları uygulayabilecekleri yerel uzmanlık ve destek altyapısı sunar. Ana odak noktası ise, Kurumsal Vatandaşlık, Kurumsal Toplumsal Yatırım ve daha geniş anlamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesini teşvik etmektir.

http://www.csr360gpn.org/

CSR BLACK SEA ÜYELİĞİ

KSS’yi teşvik etmek ve uzun vadede Karadeniz Bölgesi’nin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayabilmek için iş birliği alanı oluşturan bir girişimdir. Karadeniz ülkelerindeki KSS örgütlerini ve KSS ile ilgilenen özel sektör aktörlerini bir araya getirerek, KSS alanındaki iyi uygulamaların ve fikirlerin paylaşımı ve aktarımı için iş birliği fırsatı sunmaktadır.

http://csrblacksea.org/

CSR MİDDLE EAST ÜYELİĞİ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik için bölgesel bir kaynak ve ağ olarak 2005 yılında kurulan kar amacı gütmeyen bir platformdur. Platform, bölgedeki KSS ve sürdürülebilirlik haberlerinin, raporlarının ve bilgilerinin lider kaynağıdır.

http://csrmiddleeast.org/