EĞİTİMLER

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarının yaygınlaştırılması, gündeme getirilmesi ve geleceğin KSS Uzman ve Yöneticilerinin yetiştirilmesi amacıyla hazırlanan eğitimler bireysel ve (talebe göre) kurumsal olarak düzenlenmektedir.

Kurum ve kuruluşların KSS ile ilgili alanlarda farkındalığının artması, öğrendikleri bilgileri iş yapış biçimlerinin bir parçası haline gelecek biçimde özümseyebilmeleri amacıyla geliştirdiğimiz KSS eğitimleri aşağıdaki başlıkları içermektedir:

 

İçerik Geliştirme ve Kapasite Geliştirme Eğitimleri: KSS Stratejisi, yönetimi, iletişimi, paydaş katılımı, performans alanları, raporlama, etki yönetimi, sosyal proje yönetimi alanlarını içeren kapsamlı bir eğitim programıdır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Haftasonu Eğitimleri: Hızlı gelişen iş dünyasında kurumsal sosyal sorumluluğun iş süreçlerine farklı birçok alandan bakar dahil edilmesi önemli bir konu olarak önem kazanmaktadır. Geniş bir eğitmen ve uzman havuzuna sahip olan derneğimiz bu kapsamda kurumsal sosyal sorumluluk alanında kısa süreli, katılımcı ve şirketlere özgün eğitim programlarını sunmaktadır. Bugüne kadar yapmış olduğumuz ve sağlamakta olduğumuz eğitim hizmetleri şunlardır:

 • KSS’ye Giriş ve Genel Çerçeve
 • KSS’de İletişim Stratejisi Oluşturma ve Örnek Uygulamalar
 • KSS Politikası Yönetimi,
 • KSS Uygulamaları Ölçme Değerlendirme ve Üst Yönetime Sunma
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
 • KSS ve İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşyerinde İnsan Hakları
 • Medya’da KSS Haberleri ve İçerik Analizleri
 • İş ve Mal Üretmede Çevre Faktörü(Enerji Kullanımı, Geri Dönüşüm, Kirlilik Analizi)
 • Sosyal Girişimcilik ve KSS
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Spor

 

STK’lar İçin Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Eğitimleri

Sivil toplum kuruluşlarına, iş dünyasındaki insan hakları uygulamalarını teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve politika, strateji ve destek mekanizmaları geliştirebilmek, savunuculuk faaliyetlerinde bulunabilmek için hazırlanan bir eğitim paketidir.

 

İnsan Hakları ve İş Dünyası Eğitimleri

İyi insan hakları uygulamaları için iş dünyasının atması gereken adımları ve işletmelerin kurumsal süreçlerine insan haklarını nasıl yerleştirebileceğini araştırmak amacıyla oluşturulan bir eğitim programıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde 8. Hedef olan ‘’İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’’ ve 10. Hedef olan ‘’Eşitsizliklerin Azaltılması’’ konularına odaklanacak eğitim serisinin sonunda, işletmeler insan haklarını yaygınlaştırma konusunda bilgi, know-how ve deneyim alışverişinde bulunabilecekleri farklı kurumlarla bir araya gelme şansı elde edecekler.