11

SEKTÖREL ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Aynı sektör içerisinde yer alan kurumların bir araya gelerek, farklı konular üzerinde belli aralıklarla, uzmanlar eşliğinde düzenleyeceği atölye çalışmaları, işletmelerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik boyuttaki zorlukların sebeplerini ortaya çıkarmak ve birlikte çözüm önerileri oluşturmak amacıyla kurgulanmıştır.

Aynı sektörde fakat farklı koşullarda, farklı paydaşlarla işlerini devam ettiren kurumlar kimi zaman benzer kimi zaman birbirinden farklı tecrübeler kazanıyorlar.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak arzumuz, farklı tecrübeler üzerine uzmanlar eşliğinde çalışmalar yaparak, sonunda elde edilecek çıktının işletmelerin kurumsal stratejilerine olumlu etkide bulunmasıdır.

Atölye çalışmaları aşağıdaki başlıklarda gerçekleştirilecektir:

  • İnsan Hakları ve İş Dünyası (SDG8 & SDG10)
  • İş Dünyası ve Cinsiyet Eşitliği (SDG5)
  • İş Dünyası ve Sorumluluk, Çevre (SDG12 & SDG13)
  • İş Dünyası ve Çatışma Çözümü (SDG1 & SDG2 & SDG16)
  • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Yaşam (SDG11)
  • Sürdürülebilir Demokrasi İçin Ortaklıklar (SDG17)