11

SEMİNERLER

Sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim ve kamu-özel sektör-sivil toplum ortaklıklarını temel alan bir yaklaşım ile çalışmalarını sürdüren derneğimiz, dahil olduğu uluslararası ağlar ve sahip olduğu geniş üye ağı sayesinde bu yaklaşımlar üzerine uzmanlar eşliğinde seminerler düzenleyecektir.

Seminerler, kurumların KSS stratejilerine yönelik olarak belirlenecek geniş bir çerçeveye sahip olacaktır.

Seminerler aşağıdaki başlıklarda gerçekleştirilecektir:

  • KSS Stratejilerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İle Uyumlu Hale Getirme
  • Kurumsal Diplomasi
  • Toplum 5.0
  • İnsan Kaynaklarının Yeni Rolü
  • Döngüsel Ekonomi