11

STRATEJİK KSS YÖNETİMİ

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının özgün bir strateji çerçevesinde ve şirkete özel hazırlanmış planlarla yürütülmesi gerektiğine inanmaktadır.

Bu çerçevede şirketlere bu alan yönelik olarak 3 alanda destek sağlamaktadır. Derneğimizden bu konularda destek ve danışmanlık almak için kssd@kssd.org adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Mevcut Durum Analizi

Kuruluşun, öncelikle KSS alanında kendi mevcut durumunun değerlendirmek amacı ile yapılan bu çalışmada dört ana başlıktan oluşan KSS Türkiye Endeksi göstergeleri kullanılmaktadır. Bu analiz, kurumun KSS stratejilerini belirlemesi açısından önemli olduğu kadar var olan stratejilerin yenilenmesi ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

KSS Uygulamaları Mevcut Durum Analizi, aşağıdaki 5 başlık altında değerlendirilerek gerçekleşmektedir:

  1. Kurumsal strateji, yönetim ve süreçler
  2. Birim Bazında Görüşmeler
  3. Ekonomik Sorumluluk
  4. Sosyal Sorumluluk
  5. Çevresel Sorumluluk

 

Strateji Geliştirme

KSS stratejisi geliştirme ve politika belirleme, kurum çalışanları ile birlikte gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreçte öncelikle KSS’ye Giriş konulu bir eğitim düzenlenmekte ve ardından aşağıdaki konularda üç çalıştay düzenlenmektedir.

  1. KSS’de Öncelikli Paydaş Analizi Çalıştayı
  2. KSS’de Öncelikli Sorun Analizi Çalıştayı
  3. Kurum KSS Strateji ve Politika Belirleme Çalıştayı

 

Ölçme ve Değerlendirme

KSS Uygulamalarının Ölçümlenmesi ve Değerlendirilmesi, mevcut durum analizi ve belirlenen politikaların yürürlüğe girmesiyle uygulama sürecinde (12 ay) kurumun sosyal, ekonomik ve çevresel alanlardaki uygulamalarının etkisinin analiz edilmesini kapsar.

Bu süreçte her 6 haftada bir yapılan izleme değerlendirme sonuçları kurum ile paylaşılır.

KSS Rapor Denetimi

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, kurum ve kuruluşların sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal başarı dahilinde gerçekleştirdikleri çalışmalarını ulusal ve uluslararası kriterlere göre raporlama hizmeti sunmasının yanı sıra şirketlerin kendi hazırladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Raporları’nı değerlendirme ve onaylama hizmetini de sunmaya başlamıştır.

Alanında öncü bir sivil toplum kuruluşu olan TKKSD, bu hizmeti ile aynı zamanda şirketlerin sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki sorumluluklarını ne derecede gerçekleştirdiklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine de yardımcı olacaktır.