İGA Sosyal Hackathon

İstanbul Havalimanı, Sosyal Sorunlara Yenilikçi Çözümler Sunmak İsteyenleri Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği İş Birliği ile Düzenlenen İGA Sosyal Hackathon’a Davet Ediyor!

İGA Sosyal Hack, sosyal girişimciler ile bilgisayar programcıları grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticilerinin bir araya gelerek toplumsal sorunlara akıllı dijital çözümlerin yaratılması için yoğun bir şekilde yazılım veya iş fikirleri geliştireceği bir etkinliktir.

İGA Sosyal Hack’in amacı daha iyi bir dünya yaratmak için sosyal bilimcileri, yazılımcıları ve girişimcileri güçlerini birleştirmeleri için bir araya getirmektir.

4 kişilik gruplar halinde İGA Sosyal Hack’te yer alacak ekiplerden ‘’Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler’’ veya  ”İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Sosyal Kalkınma)’’ konu başlıklarından bir tanesini seçerek iş ya da proje fikri sunmaları beklenecektir.

  • İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Sosyal Kalkınma) (SDG-8)
    Sürdürülebilir, yenilikçi ve insan merkezli proje fikirleri ile sosyo-ekonomik kalkınma odağında; genç istihdamını teşvik edici, kadınların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunu sağlayacak, engelli-yaşlı-çocuk yararı gözeten, havalimanına komşu mahallelerde yaşayan yerel halk için tarım ve hayvancılık dahil olmak üzere girişimcilik projeleri, topluma fayda sağlayacak yeni iş fikirleri ile havalimanı operasyon sürecinde hem çalışanların hem de yolcuların konforunu artıracak pozitif katkılı projeler.
  • Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler/Topluluklar (SDG-11)
    (Atık yönetimi, sürdürülebilir gıda tedariği, afetlere hazırlık, iklim değişikliğine uyum, şehir tarımcılığı, kamusal alanların iyileştirilmesi, içilebilir/temiz su, atık su yönetimi, erişilebilir şehir” vb. alt başlıklar)

20-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak Sosyal Hack’te jüri tarafından iki ayrı grupta yarışan yarışmacılar arasından, her konunun ilk 3’ü belirlenecektir. 1. Gruplar 5000 TL, 2. Gruplar 3000 TL, 3. Gruplar ise 2000 TL’lik ödüllerin sahibi olacaktır. Sosyal Hack’in tamamlanmasının ardından ilk 3’e giren 6 grup, proje fikirlerini geliştirecekleri ikinci aşamaya geçeceklerdir. İstanbul Havalimanı’nda 18 Nisan 2020’de gerçekleştirilecek, grup üyelerinin ve çok sayıda uzmanın katıldığı etkinlikte, katılımcılar projelerini sunacaklardır. Hibe çağrısına uygun başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, desteğe uygun görülmesi halinde birinci proje 100.000,00 ₺’ye kadar desteklenebilecektir.

İGA Sosyal Hack Başvuruları için son gün 15 Şubat!

İGA Sosyal Hack hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için; igasocialhack.com