İş Hayatında İnsan Hakları (Demo)

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak “İş Hayatında İnsan Hakları: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Bir Başka Yüzü” projesini başlattık. Hollanda Büyükelçiliği’nin Matra Fonu kapsamında desteklenen bu proje aracılığı ile İş Dünyası’nda İnsan Hakları Rehberi, Türkiye’de İş Dünyası’nda İnsan Hakları Durum Raporu hazırlanacak ve Türkiye’nin öncü sanayi kentlerinde paneller düzenlenecektir.