İşletme2023 Zirvesi 16 Aralık’ta İstanbul’da!

Akıllı, Sürdürülebilir, Kapsayıcı 

Çözümlerin Buluşma Noktası

İşletme 2023 Zirvesi’nde

2015-2023 yılları için oluşturulan sürdürülebilirlik stratejisine siz de destek verin. 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye) olarak, sürekli değişen ve gelişen sosyal ve teknolojik şartlar karşısında hazırlıklı olmak adına sizi harekete geçmeye davet etmekteyiz.

Teknolojik alanda meydana gelen gelişmeler iş dünyası için daha rekabetçi olma yolunda bir itici güç olurken, küresel pazarları yakalama noktasında da önemli bir rol oynuyor. Teknolojik alanda yaşananların paralelinde eğitim müfredatının sorunlu olması ve iş dünyası ile arasındaki uyumsuzluğun üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk olarak karşımızda duruyor. Tüm bu değişimlerle beraber az gelişmiş coğrafyalardan refah seviyesi görece yüksek olan şehirlere doğru yaşanan göç/nüfus hareketleri karşısında atılması gereken adımlar noktasında eksiklikler sürüyor.

2023 perspektifinden bakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşında toplumu ve iş dünyasını bekleyen dinamiklerin tartışılacağı İŞLETME 2023 Zirvesi’nde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

savethedate