İZKA’dan Okul Öncesi ve Mesleki Eğitime 20 Milyon TL Destek (Demo)

İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) 2013 Yılının Eylül ayında teklif çağrısına çıkmış olduğu Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programının değerlendirme sonuçları açıklandı. İzmir’de okul öncesi eğitimin ve işgücü odaklı mesleki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara odaklanan program kapsamında projelere toplam 20 milyon TL kaynak aktarılacak. Mali destek programı kapsamında destelenecek projelerle, İzmir’de eğitim faaliyetleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşların okul öncesi ve mesleki eğitime yönelik olarak kullandıkları atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi sağlanırken, eğitimde yenilikçi yöntemler uygulamaları teşvik edilecek. Ayrıca program ile İzmir’de işletmelerin işgücü ihtiyaçlarına odaklanmış mesleki eğitim faaliyetlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Programın Son başvuru tarihi olan 13 Aralık 2013 itibarıyla, İZKA’ya meslek liselerinden 38, anaokullarından 12, üniversiteler ve meslek yüksekokullarından 19, belediyelerden 6, dernek ve vakıflardan 23, kamu kurumlarından 33, organize sanayi bölgelerinden 5, meslek odalarından 5, işletmelerden 12 olmak üzere toplam 153 başvuru yapıldı.
Konusunda uzman bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmelerin İZKA Yönetim Kurulunca onaylanmasının ardından toplam 72 proje başarılı bulundu. Program bütçesi çerçevesinde 43 proje asil, 29 proje yedek listede yer aldı. Asil listede yer alıp, İZKA ile destek sözleşmesi imzalamayan ve destekten feragat eden başvuru sahipleri yerine, yedek listede yer alan projelerin başvuru sahipleri, en yüksek puanlı projeden başlamak üzere sıra ile destek sözleşmesi imzalamaya davet edilecek.

Başarılı projelerin uygulanmasıyla İzmir’de okul öncesi ve mesleki eğitime yönelik olarak 131 adet atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamının kurulması veya modernize edilmesi planlanıyor. Bu eğitim ortamlarında 11.935 kişiye okul öncesi ve mesleki eğitim alanlarında çeşitli eğitimler verilirken, bunların 5.013’ünün kadınlardan, 959’unun ise engelli bireylerden olması hedefleniyor.
Programın bir diğer önceliği kapsamında eğitimde yenilikçi yöntemler geliştirilmesi ve uygulanması, buna bağlı olarak İzmir’de inovasyona açık bireyler yetiştirilmesi hedeflenirken, bu yöntemlerin uygulanacağı kurum sayısı 293 olacak.

Programın etkisinin başarılı projelerin hayata geçmesiyle ortaya çıkacak sonuçlarla sınırlı kalmaması, program kapsamında geliştirilecek yenilikçi uygulamaların diğer kurum ve kuruluşlara örnek oluşturması bekleniyor.

İZKA’nın mali destek programının bir diğer önemli etkisiyse, desteklenen projelerde İzmir’de kurumların yapmış olduğu kurumsal işbirliklerinin artırılması ve başta nitelikli insan kaynağı olmak üzere yeni istihdam olanakları olacak. Özellikle mesleki eğitim kurumları ve işletmelerin ortaklık yaptıkları projelerde işletmelerin ihtiyacına uygun olarak eğitilen kişilerin doğrudan istihdamı sağlanacak. İZKA’nın destekleyeceği projelerde mesleki eğitim kurumlarıyla işbirliği yapan şirketler arasında havacılık sektörünün en büyük firmalarından Boeing ve otomotiv sektörünün önemli temsilcilerinden olan, geçtiğimiz yıllarda İzmir’de Ege Serbest Bölgesi’nde yatırım yapan Cummins gibi uluslararası şirketler ön plana çıkarken, Dimes, Tariş gibi büyük kuruluşlar da projelere katkı sağlayan şirketler arasında yer alıyorlar.

Projelerdeki eğitimlerin tamamlanmasıyla direkt istihdamı sağlanacak kişi sayısının yaklaşık 700 olması beklenirken, projelerde eğitmen, teknik eleman, idareci pozisyonlarında çalışmak üzere işe alınacak kişi sayısı da 100’e ulaşacak.

Mali destek programının tamamlanmasıyla birlikte, destek alan kurum ve kuruluşların eş finansmanları da dikkate alındığında yaklaşık toplam 24 Milyon TL’lik mali kaynağın İzmir ekonomisine enjekte edilmiş olacak.

İZKA ile başarılı projelerin başvuru sahipleri arasında mali desteğe yönelik sözleşmelerin imzalanmasının Nisan sonu itibarıyla tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi ve projelerin 2015 yılı ortalarında sona ermesi planlanmaktadır.

Mali destek programının tamamlanmasıyla birlikte İzmir’de çok sayıda atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının kurulması veya modernize edilmesi, eğitimde pek çok yenilikçi yöntemin hayata geçirilmesi sonucunda İzmir’in okul öncesi ve mesleki eğitim alanında diğer şehirlere örnek olması beklenmektedir.

Detaylı bilgi : http://www.izka.org.tr/ana-sayfa/izkadan-okul-oncesi-ve-mesleki-egitime-20-milyon-tl-destek/#more-9202