Kamu-STK-Özel Sektör İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi Arama Toplantısı Gerçekleşti

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı sivil toplum alt sektörü kapsamında yeni bir projenin hayata geçirilmesi için; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluk çalışmaları ile sosyal girişimciliğin ele alınması ve projenin AB katılım sürecimizde kamu, özel sektör ve sivil toplum ilişkisinin güçlendirilmesine ve kolaylaştırılmasına katkı sağlaması düşünülerek, Conrad İstanbul Bosphorus’da 24 Mayıs 2016 tarihinde TACSO Türkiye desteği ile Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin kolaylaştırıcılığında bir arama toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıya özel sektör ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Dernek Başkanımız Serdar Dinler ve TACSO Türkiye Koordinatörü Ayşe Bulut Bican konuşma yaptı. Toplantının devamında ise proje kapsamında katılımcılardan alınan görüş ve öneriler ile beraber ihtiyaçların belirlenip; bu ihtiyaçlar doğrultusunda projenin olgunlaşması sağlandı.