‘’Karadeniz Bölgesi’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yaygınlaştırılması’’ Projesi Başlıyor!

‘’Karadeniz Bölgesi’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yaygınlaştırılması’’ Projesi Black Sea NGO Forum (Karadeniz STK Forumu) desteğinde ‘’Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği & Armenian Marketing Association & Center for CSR Development ’’ kurumları iş birliğinde hayata geçiriliyor.  Proje, Karadeniz ülkelerinde yer alan STK’ların, şirketlerin ve akademinin KSS ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları alanlarındaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında her bir partner kurumun ülkesinde ve diğer Karadeniz ülkelerinde, özel sektör ve sivil toplumda KSS durum analizi yapmak için çevrimiçi bir anket çalışması uygulanacaktır.

Çalışma çıktıları ‘’Çevrimiçi KSS 101 Rehberi’’nin hazırlanmasında kullanılacaktır. Çevrimiçi KSS 101 Rehberi ise ‘’KSS Nedir ve nasıl geliştirilmelidir?’’ sorusuna odaklanacak; özel sektör ve sivil toplum başta olmak üzere tüm paydaşların farkındalığını arttırmak için hazırlanacaktır.

Ortak ülkeler ve Karadeniz Bölgesin’de yer alan diğer ülkelerdeki sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ile yapılacak görüşmeler neticesinde KSS ve SKA alanlarında toplanacak iyi örnekleri içeren bir ‘’KSS Karadeniz Kataloğu’’ oluşturulacaktır.

Son olarak, farkı ülkelerden sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak yer alacağı ‘’Çevrimiçi KSS Seminerleri’’ düzenlenecektir. Seminerler KSS, SKA, Döngüsel Ekonomi, Gönüllülük, İşyerinde İnsan Hakları, İşin Geleceği gibi konularda gerçekleştirilecektir.

‘’Karadeniz Bölgesi’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yaygınlaştırılması’’ Projesi faaliyetleri aracılığıyla, proje ortakları arasında güçlü bir bağ oluşacaktır.

KSS ve SKA alanlarında farkındalığın artmasını, kapasite gelişmesini ve partner ülkeler arasında bir platform oluşmasını sağlayacaktır. Platform aracılığı ile ortak KSS projeleri geliştirilecek ve Karadeniz Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik yeni iş birliği alanları oluşacaktır.