KSS Alanında İyi Örnekler – Avrupa Etki Haritasında

KSS Avrupa Ağı (CSR Europe); ömür boyu tüm beceri ve yeteneklerini kullanarak çalışan bir iş gücüyle beraber, şirketlerin geliştirebildiği ve başarılı kılabildiği bir Avrupa ekonomisi öngörmektedir. Bu kapsamda “İş için Beceriler Girişimiyle” beraber; KSS Avrupa iş imkânlarının ve yaşam boyu istihdam edilebilirliğin arttırılması için iş yaklaşımlarının çoğaltılması ve şekillendirilmesi amacıyla üye şirketleri ve ulusal ortak organizasyonları harekete geçiriyor. KSS Avrupa Ağı’nın bu girişimiyle; Avrupa Birliği’nin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi içeren Avrupa 2020 stratejisine şirketlerin katılımını şekillendirmeyi amaçlıyor.

Biz de Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye) olarak, tüm paydaşların işbirliğinin giderek daha da zorunlu bir hale geldiği günümüzde sizi bu ortak amaç doğrultusunda harekete geçmeye ve iyi örneklerle “Etki Haritası”na katılmaya davet etmekteyiz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.