Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu yayınlamaya hazır mısınız? (Demo)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamaları için pek çok rehber ve enstrümanın bulunması şirketlerin KSS alanında gelişimleri için yararlı görülsede aynı zamanda bir kafa karışıklığına yol açtığı da muhakkak. Sayıca fazla olan bu KSS araçlarını, Avrupa Birliği’nin 2004 yılında yayınladığı bir araştırmaya göre belli başlıklar altında toplayabiliriz: şirketler, sektörel gruplar, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanan Etik Kodlar, KSS Yönetim Standartları, Raporlamalar, Etiketlemeler ve Sosyal Sorumlu Yatırımlar. Bu araçların içinde şeffaflık ve sürdürülebilirlik performansı hakkında bilgi almak isteyen paydaşların sayısı arttıkça, şirketler KSS Raporlamaları gittikçe önem kazanıyor ve her geçen gün KSS performansını ölçümleyen şirketlerin sayısı artıyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Vatandaşlık, Sürdürülebilirlik, finansal olmayan raporlama gibi pek çok farklı başlık altında yayınlanan raporlar kısaca şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını içeriyor. 1990’lı yılların başında Çevre, sonrasında Sosyal, dönemin sonlarına doğru ise Küresel Raporlama Girişimi – GRI- nin doğması ile gerçek anlamda KSS raporları yayınlanmaya başladı. GRI dışında şirketler, dünyanın en büyük gönüllü girişimi olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne dahil olarak her yıl İlerleme Raporu yayınlayarak ve 2010 yılında çıkan KSS Yönetim Standardı ISO 26000’ı baz alarak KSS raporlaması yapabiliyor. Şirketlerin ve diğer kurumların böylelikle uygulama seçenekleri artarken; ölçek, sektör, bulunduğu coğrafyaya bakılmaksızın belirlenen standartlar, karşılaştırma yapma açısından da büyük kolaylık sağlıyor.

KSS raporlamaları aynı zamanda KSS’yi kurum stratejilerine dahil etmek için önemli bir yönetim aracı olarak görülüyor. Sosyal ve çevresel bilgilerin şeffaflığı önem kazandıkça diğer aktörlerin de KSS raporlamalarına ilgisi giderek artıyor. Avrupa Komisyonu’nun bu alanda yaptığı çalışmalar buna gayet iyi bir örnek. Komisyon, raporlamayı yasal bir çerçeveyle zorunlu hale getiren ve “uygula, uygulayamıyorsan açıkla” politikasının esas alındığı bir çalışma yürütüyor. Ayrıca Avrupa Birliği, 2013 yılı itibariyle 2500 civarında olan KSS raporlarının, 2017 yılına kadar 17.500’e ulaşmasını amaçlıyor.

Aynı şekilde bazı hükümetlerin KSS Raporlamalarını motive etmesi ve kanunlaştırması da gündemde. Mesela 2002 yılından beri Fransız Ticari Kanunu’nda listelenen şirketlerin bazı sosyal ve çevresel
bilgileri yayınlamaları şart koşulurken Nisan 2012’de alınan bir karara göre istenilen bilgilerin niceliği arttırıldı. Buna göre 500 ve üzeri çalışanı olan ve 100 milyon euro ciroya sahip olan her şirketten GRI indikatörlerinden seçilen 40’ın üzerinde performans göstergesi hakkında raporlama yapması bekleniyor. Şirketler kendileriyle ilgili olmadıklarını düşündükleri performans göstergelerini, sebep göstererek açıklayabilir. Bunun dışında önemli ayrıntılardan biri ise paylaşılacak bilgilerin bağımsız kurumlar tarafından onaylanması şartı.

Türkiye’de KSS raporları bu seviyede henüz sahiplenilmese de rapor yazan şirket sayısı her yıl artıyor. Ekim 2012 itibariyle Küresel İlkeler Sözleşmesi Bildirim raporu yayınlayan 93 şirket, GRI standartlarına göre yazılmış ise 52 rapor mevcut. Dünya’da GRI rapor sayısının onbinin üzerinde olduğu düşünüldüğünde ve Türkiye’nin G20’de olan bir ülke olduğu göz önüne alındığında, ekonomik başarısını sürdürmesi ve rekabet edilebilirliği arttırması bakımından, KSS raporlamalarının en azından iki katına çıkması gerekiyor.

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında aktif olan ve başarılı uygulamalar yürüten şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması yapmaya başlaması gerektiği düşüncesindeyiz.

Raporlama, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında yaptığınız faaliyetleri paydaşlarınıza şeffaf bir biçimde ulaştırabileceği gibi aynı zamanda Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisi ve vizyonu belirleyerek her yıl bu alanda gelişiminizi ölçümlemek bakımından da büyük değer taşıyacaktır.

Bu konu hakkında ilerlemek ve çalışmalara başlamak isterseniz, dernek olarak sizlere yol göstermek üzere bizlere kssd@kssd.org   adresinden ve/veya 0212 533 65 32-1219 nolu numaradan ulaşabilirsiniz.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/u8896034/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/u8896034/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757