İş Dünyasında İnsan Hakları 2013

PROJE HAKKINDA

“İş Dünyasında İnsan Hakları” projesi KSS Türkiye Derneği tarafından, Çalışma koşulları, çalışma ortamı, kadın çalışanlar, çalışma saatleri, çocuk işçiliği, işçi hakları, sağlık-güvenlik-çevre yapıları gibi “iş insan hakları” konusundaki farkındalık düzeyini yükseltmek için hayata geçirildi. Proje, the Embassy of the United States in Ankara tarafından desteklendi.

Proje’de Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak, insan haklarının ne olduğu, iş dünyası ile alakasını ve işletme faaliyetleri kapsamında neler yapılabileceğini kapsayan “İş Dünyasında İnsan Hakları” üzerine bir rehber hazırlandı. Ardından proje grubu, iş dünyasındaki insan haklarına yatırımın nasıl uzun verimlilik ve karlılığa dönüşeceğini söylemek için farklı illerde paydaşlarla birlikte üç ayrı panel düzenledi. Bu bağlamda ‘’İş Dünyası’nda İnsan Hakları’’ rehberini hazırlamak için KSS Türkiye ekibi, İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili paydaşlarla toplantılar gerçekleştirdi.

İş Dünyası’nda İnsan Hakları konulu bir sunum ile paydaşlar ile İnsan Hakları’nın hangi alanlarda Türkiye için öncelik olduğunu ve bu kavramın nasıl ve ne şekilde daha da geliştirilebileceğini tartıştı. Bu etkinlikler ve tartışmalar eşliğinde rapor hazırlandı ve basıldı.