KSS Karadeniz Projesi 2012

PROJE HAKKINDA

German Marshall Fund Black Sea Trust tarafından desteklenen CSR Karadeniz Projesi, Karadeniz Bölgesi’ndeki KSS paydaşlarının, iyi KSS uygulamaları ve KSS haberleri alışverişinde bulunulması; şirketler ve kurumlar arasında yeni KSS işbirlikleri geliştirilmesi ve uzun vadeli bir ilişki sürdürülmesi için bir platform yaratma girişimidir. Girişimin ortakları KSS Türkiye, KSS Azerbaycan, KSS Ermenistan ve Ermeni Pazarlama Derneği, Bulgaristan Ekonomik Politika Enstitüsü, Küresel Compact Bulgaristan, KSS Ajansı (Romanya) ve KSS Ukrayna’dır.

KSS Karadeniz’in ilk toplantısı 21 Aralık 2012’de İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde yapıldı. KSS’nin zorlukları ve fırsatları, KSS konusunda işbirliği imkânları, raporlar ortaklar arasında tartışıldı. Ortaklar ayrıca iyi uygulanmış KSS çözümlerini ülkelerinden getirmiş ve çözümleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri’nde (500’den fazla katılımcıya) sunma fırsatı bulmuşlardır. Karadeniz ülkelerindeki şirketler ve KSS organizasyonları, KSS üzerine başarılı çalışmalarıyla ödüllendirildi.

Kısa Vadeli Hedefler:

  • Karadeniz Bölgesi’nde KSS konusunda farkındalığın artırılması
  • Karadeniz Bölgesi’nde özellikle KSS’ye odaklanan STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi

 

Orta Vadeli Hedefler:

  • Tüm Karadeniz ülkelerinin CSR ile ilgili bilgi ve know-how değişimi için katıldığı bölgede bir KSS platformu hazırlanması
  • Bölgeyi KSS alanında güçlendirmek, sürdürülebilirliğe dayalı bölgenin rekabet gücünü artırmak.

 

Uzun Vadeli Hedefler:

  • Ortak KSS projelerinin geliştirilmesi, Karadeniz Bölgesi’nin sürdürülebilir kalkınması için yeni işbirliği alanları yaratılması

İnsan hakları, işçi hakları, çevre ve kurumsal yönetişim alanlarında iyileştirme ve yetkilendirme, daha değerli ve demokratikleştirilmiş bir sisteme geçilmesi.