KSS Yoluyla Sivil Toplum ve Özel Sektör İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi – 2019

PROJE HAKKINDA

Hedeflerimiz doğrultusunda AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Programı kapsamında Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) ortaklığında “KSS Yoluyla Sivil Toplum ve Özel Sektör İşbirliğinin Güçlendirilmesi’’ projesini 2019 yılı içerisinde hayata geçirmekteyiz. Projedeki genel amacımız Türkiye’de sürdürülebilir bir KSS ağının oluşturulması ve bu alandaki en iyi uygulamaları ortaya koyabilen yeni işbirlikleri kurulmasıdır. Bu bağlamda Avrupa Birliği ülkelerindeki güçlü Sivil Toplum ve Özel Sektör iş birliklerini belirlemek, bu işbirliklerinin gerçekleştiği tüm koşul ve yasal düzenlemeleri inceleyerek Türkiye’deki işbirliklerine bu bağlamda nasıl katkı sunabileceğimizi araştıracağız.

Ülkemizde KSS kavramı tam anlamıyla anlaşılıyor mu? Hangi sektörlerde işbirlikleri  bulunmakta? KSS’nin ve işbirliklerinin kurumlara getirdiği avantajlar neler? Kurumlar uygulama sürecinde ne tür sorunlarla karşılaşıyorlar? Bu işbirlikleri topluma ve ekonomiye katkı sağlıyor mu? Projemiz bu soruları cevaplamaya çalışacaktır. Paydaşlar arasındaki iletişimi ve karşılıklı değişimi güçlendirmek  projedeki özel hedeflerimizden birisi olacaktır.  Bu bağlamda küresel ve yerel hedeflere ulaşmak için aktörler arasındaki diyalog güçlendirilecek ve desteklenecektir.

Türkiye’de ve Avrupa’da KSS durum analizi yapılacak, bu kapsamda literatür taraması ve mülakatlar gerçekleştirilecektir. Yasal düzenlemelere ilişkin veriler toplanacak, sorunlar ve mevcut yöntemler öğrenilecektir. Sivil toplum ve özel sektör işbirliklerini inceleyen Türkiye ve Avrupa özelinde çalışmalar hazırlanacak ve daha sonra bu veriler karşılaştırmalı bir rapora dönüştürülecektir.

Sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde kapasitelerinin artırılması ise bir diğer hedefemizdir. Bu amaçla Türkiye’de 7 bölgede eğitimler düzenlenecek ve KSS bilinci çeşitli sektörlerden katılımcılara kazandırılmaya çalışılacaktır. Özel Şirket ve Sivil Toplum arasındaki diyalog ve iş birliklerinin neden KSS bilinci ve yoluyla güçlendirilmesi gerektiği, edinilen ve öğrenilen örnek ve araştırmalarla katılımcılara aktarılacaktır. Eğitim, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının bilgi düzeyini artıracak, en iyi uygulamaları tartışarak Avrupa’daki ortaklıkların nasıl yürüdüğünü öğretecek ve kendi işbirliği fikirlerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

Eğitim sonrası süreçte ülkeler arasındaki diyalog yoluyla kurulan ağ ve iletişim güçlendirilecektir. Ardından, yerel ve ulusal düzeyde farklı sektörler arasında işbirliği geliştirilecektir.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/u8896034/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/u8896034/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757