Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yaygınlaştırılması Projesi 2008

PROJE HAKKINDA

Avrupa Komisyonu tarafından fon sağlanan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa yürütülen “Yeni AB Üyesi ve Aday Ülkelerde Uyum, Rekabet ve Sosyal Birlik Aracı olarak KSS Uygulamalarını Hızlandırma Projesi” kapsamında Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramının mevcut durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı amaçlayan proje çıktısı olarak “Türkiye’de KSS Durum Raporu” yayınlanmıştır.

http://kssd.org/site/dl/uploads/CSR_Report_in_Turkish.pdf