Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü

Türkiye- AB İlişkilerinde Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

21.02.2018

Kadir Has Üniversitesi, Galata Salonu

Moderator: Serdar Dinler, Başkan, CSR Türkiye, İstanbul

Panelistler:

  • Bülent Özcan, Proje Uygulamaları Direktörü, AB Bakanlığı, Ankara
  • Tezcan Eralp Abay, Genel Koordinatör, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Ankara
  • Erdem Vardar, Başkan, YUVA Derneği, İstanbul
  • Gül Günver Turan, Başkan, Türkiye- AB Derneği (TURABDER); Avrupa Hareketi Türkiye, İstanbul

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) ve Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) işbirliği ile gerçekleştirilen ‘’Türkiye-AB İlişkilerinde Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü’’ konu başlıklı panel TKSSD Başkanı Serdar Dinler moderatörlüğünde 21 Şubat 2018 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşti. Türkiye’den birçok sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve AB Bakanlığı Proje Uygulamaları Direktörü ’nün de yer aldığı panelde, konuşmacılar Türkiye-AB ilişkilerinde STK’ların rollerini ve bu rollerin nasıl güçlendirilebileceğini tartıştılar.

Cumhuriyet’in kuruluşundan beri sahip olunan ‘’çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma’’ hedefinin Türkiye-AB ilişkilerinin sebebi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Dinler, Türkiye’nin şuanda AB üyeliği için hala nedenleri olup olmadığını, eski nedenlerde bir değişiklik olduğu ya da artık yeni nedenler üretilemediği için mi ilişkilerde bir durağanlık olduğunu sorarak sözü konuşmacılara bıraktı.

İlişkilerin 60 yıllık seyrine bakıldığı zaman karşılıklı bağımlılık ve güvensizlik içinde devam ettiğini belirten Türkiye-AB Derneği Başkanı Gül Günver Turan, AB’nin kısa vadede Türkiye ile diyaloglarına devam edeceğini fakat bunun tam üyelik için yapılan hareketler olarak algılanmaması gerektiğini, kısa vadede ilişkilerin donmuş olarak nitelendirilebileceğini söyledi. AB Bakanlığı Proje Uygulamaları Direktörü Bülent Özcan ise tarafların birbirlerinden kolay kolay vazgeçebilecekleri durumun olmadığını belirterek; ilişkileri bitirmek isteseler bu zamana kadar geçerli birçok sebebin var olduğunu söyledi. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Tezcan Eralp Abay da iki dünya savaşı ve ekonomik krizler görerek ortaya çıkan bu ilişkilerin sağlam temellere dayandığını; bir çırpıda değişemeyeceğini eklediler.

Serdar Dinler panele “AB-Türkiye ilişkilerinin Sivil Topluma katkısı nedir?” sorusu ile devam etti. Bülent Özcan, sürecin devlet adamları arasından halka inmesinin sivil toplum kanalıyla gerçekleştiğini, sivil toplum projeleri sayesinde halkın AB ile ilgili her hangi bir konuya dâhil olma şansı bulduğunu söyledi. Gelişen sivil toplumla birlikte sürecin topluma yansımasının ve sahiplenilmesinin sağlandığını belirten Özcan, sözlerine vatandaşın süreç içinde ne olduğunu anlaması noktasında devlet sınıfta kalırken sivil toplumun önemli roller üstlendiğini ve yapının bir parçası olduğunu söyleyerek devam etti. Karar mercileri bugün süreci sonlandıracaklarını söyleseler, en fazla sesin sivil toplumdan geleceğini çünkü sivil toplumun artık bu sürecin gizli kahramanları olduğunu ekledi.

Dinler, sivil toplumun sosyal bütünleşmeyi sağlaması açısından önemli olduğunu söylerken, Türkiye-AB ilişkilerinde sivil toplumun aldığı rolü sordu. Yuva Derneği Başkanı Erdem Vardar, çok ortaklı AB projelerinin tarafları olduğumuzu, AB-Türkiye ilişkilerinde sivil toplumun gerileme döneminde olmadığını fakat bakanlıklar ve bürokrasi ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek karşılıklı etkileşimin arttırılması gerektiğini söyledi. Abay, sivil toplum alanının ikili müzakerelerin bir parçası olmadığını, katıldıkları toplantılarda bu birliğin bir parçası gibi hissettiklerini ve sürecin nereye gittiğinden bağımsız olarak sivil toplumun sosyal bütünleşmeyi geliştirici rolde olduğunu belirtti. TURABDER’in bu sene European Movement International yönetim kuruluna dâhil olduğunu belirten Turan ise Türkiye’deki STK’ların ortak konularda proje yapmalarına rağmen işbirliği yapmadıklarını söylerken, TUSIAD Başkanının Onursal Başkanları, Genel Sekreterin de tam üyeleri olarak iş dünyasının AB-Türkiye ilişkilerine desteklerini gösterdiklerini söyledi.

Son olarak Özcan, AB ile yürütülen süreçte sivil toplumun iyi şekilde devam ettiğini ekledi. Diğer yandan Özcan konuyla ilgili iki soruna da değindi: devlet kademesinde STK’lar ile ilgilenecek tek bir merkezin olmadığını ve iş dünyasının belli dönemlerde hep aynı projeleri desteklediğini, mesela bu dönemde sürekli girişimciler desteklenirken, kadın hakları, tüketici hakları gibi konuların göz ardı edildiğini söyledi. Sivil toplumdan ‘’yasal mevzuatın iyileştirilmesi, özel sektörle ve kamu ile iş birliği, gönüllü çalışma’’ gibi konularda destek isteyen Özcan AB’den alınan hibelerin hangi alanlarda dağıtılması gerektiğini konuştuklarını da ekleyerek konuşmasını bitirdi.

Etkinlik videosunu buradan bulabilirsiniz.

Etkinliğin Basına Yansımaları

AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Özcan:  Türkiye-AB ilişkilerinde STK’lar sürecin gizli kahramanlarıdır

Hürriyet
22 Şubat 2018