Sürdürülebilir İş Değişimi!

Sürdürülebilir İş Değişimi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) yönelik aktiviteler için Avrupa İş Platformu’dur.

Kampanya, şirketlerin sürdürülebilir büyüme modellerini benimsemelerine ve harekete geçmeleri destek sağlamaktadır.

Bu hareket iş dünyasının toplumla, şehirlerle, bölgelerle ve aynı zamanda bu aktörlerin birbirleriyle olan iş ilişkisini teşvik ederek küresel sürdürülebilirlik gündemine katkıda bulunmak ve sürdürülebilirliği Avrupa’daki büyümenin lokomotifi haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Kampanya, iş dünyasından, sivil toplumdan, hükümetlerden ve akademik dünyadan paydaşlar arasındaki diyaloğu arttırmayı ve SKH gündemine katkıda bulunmak için işbirliğini vurgulamaktadır.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İnkübatörü

 

 

 

 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Öğrenme Ağı 

 

 

 

 

İletişim

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz kssd@kssd.org