TEDARİKÇİLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KSS

TEDARİKÇİLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KSS

Kurumların, toplum içerisinde yer aldıkları ekosistemden ayrı düşünülmeleri imkansızdır. Toplumda yer alan tüm kurum paydaşları da, kurumların ve Dünyamızın  sürdürülebilirlik çalışmalarının birer parçasıdır. Bütünsel anlamda sürdürülebilirlik çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için, kurumların ekosistemlerindeki tüm paydaşları ile birlikte çaba göstermesi ve iş birliği yapmaları gerekmektedir. Bu alanda özellikle kurumlara katkı sunan tedarikçi firmaların da Sürdürülebilirlik ve KSS konularında” bilgi sahibi olmaları, kalite ve risk süreçlerine nasıl katkı sağlayabilecekleri hakkında görüş paylaşımında bulunmaları gerekmektedir. Bu konuda, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Markamentor Sürdürülebilirlik ve Marka Danışmanı Dr. Banu Yılmaz tarafından Tedarikçilerimiz için Sürdürülebilirlik Eğitimleri” verilmeye başlanmıştır.
 
 Bu eğitim programı, kurumsal firmalar tarafından kendi tedarikçileri için uygun gördükleri sürdürülebilirlik alanlarında tedarikçi firmalarına eğitim imkanı sunabilmeleri için hazırlanmıştır. Bu eğitimler, gerek tedarikçi firmaların sürdürülebilirlik konularındaki farkındalıklarının artmasına imkan sağlayacak gerek ise kurumsal firmaların içerisinde yer aldıkları ekosisteme sürdürülebilirlik konularında katkı sunmalarına imkan verecektir. Eğitim içerikleri ile, tedarikçi firmaların özellikle üretim süreçlerinde doğayı ve çevreyi nasıl daha fazla koruyarak faaliyet gösterebilecekleri, hizmet sundukları kurumların kalite, risk ve fırsat yönetimlerine kendi çalışmalarındaki belgelendirme ve süreç yönetimi politikaları ile nasıl değer katabilecekleri, sosyal çalışma koşullarında dikkat etmeleri gereken konuların, kurumlar ve Dünyamız için neden çok önem taşıdığı gibi konular hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
 

 Özellikle tedarikçi hizmet anlayışının, kurumların sürdürülebilirlik politikalarından ayrı tutulamayacağı gerçeği ile kurumların, konusunda uzman kişi ve kurumlar tarafından bu kapsamda hazırlanmış eğitimleri tedarikçi  firmaları için aldırmaları ve sürdürülebilirlik konularındaki farkındalığa kurum dışındaki paydaş çemberlerini de dahil etmeleri gerek kurumlara gerek tedarikçi firma çalışanlarının farkındalıklarının artmasına ve gerek ise tüm Dünyamızın ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliklerine imkan sunabilecektir.

 Kurumların, tedarikçi firmaları için aldıracakları eğitimler, devamlı olarak uygulanabilecek olup, yıllık anlaşmalar ile gerçekleştirilecektir. Şehir ve bölge bazında ayrım olmaksızın gerçekleştirilecek eğitimler başlangıç seviyesi niteliğindedir, ancak kurumların talebi doğrultusunda, tedarikçi çalışanlarına özel olarak başlangıç eğitimlerinin devamı niteliğinde, ileri seviye eğitimler de sunulabilmektedir.