TKSSD, CSR Forum Belgrat’da Türkiye’yi temsil etti (Demo)

11 Aralık tarihinde Belgrat’da düzenlenenKurumsal Sosyal Sorumluluk “KSS Forumu”nda TKSSD Başkanı Serdar Dinler, kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki en son trendler ve örnek projeler ile ilgili konuşmacı olarak katıldı. KSS Forum, çok uluslu ve yerel şirket ve işletme temsilcileri, hükümetlerden diplomatlar ve uluslararası kuruluş yöneticileri için deneyimlerini paylaşmada büyük fırsat oldu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı bakış açılarının tartışıldığı panelde, katılımcılar elde edilebilir olası çözümleri Sırbistan’da tartışdı.

İki panelde, iş stratejileri ve ayrılmaz parçası olan kurumsal sosyal sorumluluğun önemi, sürdürülebilirliği sağlamak için dünya çapında şirketlerin çabaları ve sinerji olanaklar ile toplumun diğer sektörlerinden aktörler ele alındı. KSS Forumu iş dünyası, STK, kamu kurumları, üniversiteler, öğrenci dernekleri ve medyadan 170’den fazla katılımcı topladı.