Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Serdar Dinler Başkanlığındaki Yönetim ve Danışma Kurulu Toplantısını, geçtiğimiz günlerde geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirdi. Derneğin önümüzdeki döneme yönelik gerçekleştireceği çalışmaların stratejik planlama esası ile ele alındığı toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Çelenk, Feride Doğan, Tuğçe Arslanoğlu, Ceyhun Göcenoğlu ve İlker Çelik de hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler “2005 yılında özel sektör, sivil toplum, kamu ve akademik dünyanın önde gelen sosyal sorumluluk gönüllerinin katılımı ile kurulan derneğimiz; Türkiye’de KSS kavramının uluslararası standartlarda yaygınlaşmasını ve Sürdürülebilir Kalkınma sorumluluğunun başta özel sektör olmak üzere topluma yayılmasını hedeflemektedir.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin önümüzdeki dönem, özellikle de BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde odaklanacağı strateji ve faaliyetler  kapsamında gerçekleştireceğimiz bu toplantının önemli bir kilometre taşı niteliğinde olduğu inancındayım.

Bu kapsamda, toplantımıza görüşleri ile değer katan Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelerimiz ile bugün bize ev sahipliği yapan kurumsal üyemiz Panasonic Life Solutions Türkiye’ye teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.


Üye İlişkileri, Üniversite İşbirlikleri, Raporlama, Medya İlişkileri, Proje ve Etkinlikler gibi önemli konu başlıklarının ele alındığı Yönetim Kurulu Toplantısının ardından Zeynep Dereli, Nuran Aksu, Arzu Atasoy ve Aysel Özaltıok’dan oluşan Danışma Kurulu Toplantısında ise Derneği’nin gelecek dönem faaliyetlerine ilişkin planlamaların yapılması ve kurul üyelerinin sağlayabileceği katkıların iletmesiyle toplantı sona erdi.