Anasayfa

accessible vaccine transparan 2
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak,
içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, salgının önüne geçmek için bulunan aşı formüllerinin tüm dünya ile paylaşılması ve açık formül haline gelmesi için çalışmalar yürüteceğimize ve aşının dünyadaki tüm bireylerin diğer tüm hakları gibi bir insan hakkı olduğunu savunup bu sayede salgının en hızlı şekilde bitmesi için çalışmalar yürüteceğimize
söz veriyoruz.

KSS ve Sürdürülebilirlik Uzmanlığı

Kurumsal Çözümler.001

Karadeniz’de KSS’nin Yaygınlaştırılması

Kurumsal Çözümler.002

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının uluslararası standartlarda yaygınlaşmasını ve Türkiye’nin hayırseverlik temelinde vakıf, dernek, ahilik kültürü ile zaten var olan sosyal sorumluluk bilincini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan derneğimiz bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim ve kamu-özel sektör-sivil toplum ortaklıklarını temel alan bir yaklaşım ile gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İş Dünyasında İnsan Hakları

Sürdürülebilir Şehirler

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

İşin Geleceği

Beceri Açığı & Hayat Boyu Öğrenme

Girişimcilik & Tarım Girişimciliği