Değişimi Yönetmek: Yeni Anomalide Sosyal Girişimcilik

Değişimi Yönetmek: Samimi – Sorumlu – Sürdürülebilir İletişim

Değişimi Yönetmek Serisi Yayınlar

Screen Shot 2020-03-12 at 17.00.48

‘Türkiye-AB Karşılaştırmalı KSS Raporu’

slider-2

İGA Sosyal Hackathon

11. KSS Zirvesi İyi Örnekler Sosyal Medya

11. KSS Zirvesi Kataloğu

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının uluslararası standartlarda yaygınlaşmasını ve Türkiye’nin hayırseverlik temelinde vakıf, dernek, ahilik kültürü ile zaten var olan sosyal sorumluluk bilincini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan derneğimiz bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim ve kamu-özel sektör-sivil toplum ortaklıklarını temel alan bir yaklaşım ile gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İş Dünyasında İnsan Hakları

İş Dünyasında İnsan Hakları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

İşin Geleceği

Beceri Açığı & Hayat Boyu Öğrenme

Girişimcilik & Tarım Girişimciliği

PROJELER

Dernek faaliyetlerinden ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için üye olun

Title