The European SDG SummIt 

Impactful Partnerships to Build Back Better

Karadeniz Bölgesi’nde KSS’nin Yaygınlaştırılması Projesi

Değişimi Yönetmek Serisi Yayınlar

11. KSS Zirvesi İyi Örnekler Sosyal Medya

11. KSS Zirvesi Kataloğu

Türkiye-AB Karşılaştırmalı KSS Raporu

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının uluslararası standartlarda yaygınlaşmasını ve Türkiye’nin hayırseverlik temelinde vakıf, dernek, ahilik kültürü ile zaten var olan sosyal sorumluluk bilincini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan derneğimiz bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim ve kamu-özel sektör-sivil toplum ortaklıklarını temel alan bir yaklaşım ile gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İş Dünyasında İnsan Hakları

Sürdürülebilir Şehirler

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

İşin Geleceği

Beceri Açığı & Hayat Boyu Öğrenme

Girişimcilik & Tarım Girişimciliği