Anasayfa

13. KSS Zirvesi - SM2

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2021-2024 dönemi Yönetim ve Denetleme Kurullarımız seçilmiştir. Tüm kurullarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.

Kurumsal Çözümler.001
Kurumsal Çözümler.002
Kurumsal Çözümler.003

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının uluslararası standartlarda yaygınlaşmasını ve Türkiye’nin hayırseverlik temelinde vakıf, dernek, ahilik kültürü ile zaten var olan sosyal sorumluluk bilincini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan derneğimiz bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim ve kamu-özel sektör-sivil toplum ortaklıklarını temel alan bir yaklaşım ile gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İş Dünyasında İnsan Hakları

Sürdürülebilir Şehirler

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

İşin Geleceği

Beceri Açığı & Hayat Boyu Öğrenme

Girişimcilik & Tarım Girişimciliği