Anasayfa

Değişimi Yönetmek:
Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik

Türkiye’de topluma değer katan ve yenilikçi çözümler geliştiren sosyal sorumluluk uygulamalarını farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi on ikinci yılında Değişimi Yönetmek: Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik temasıyla hayata çevrimiçi olarak hayata geçiyor.
Ekonomik refah artışı ve toplumların insana yakışır şartlarda yaşaması tüm paydaşların iş birliğini gerektiriyor. Küresel köy, endüstri 4.0, toplum 5.0, dijital dönüşüm, blockchain gibi her geçen gün bir yenisiyle karşılaştığımız kavramlara uyum sağlama ve norm yaratma konusunda ise özel sektör ve sivil toplumun bir adım öne çıkıyor. COVID-19’un yarattığı belirsizlik süreci de benzer bir değişimi ve uyum gerekliliğini beraberinde getiriyor.
Kurumlar bu duruma nasıl uyum sağlıyor? Gelecek perspektifinde bizi neler bekliyor? Bireysel ve kurumsal olarak neler yapabiliriz? sorulasına yanıtlar sunmayı amaçlayan KSS Zirvesi aynı zamanda 5 ana kategoride ve 17 hedefte KSS projelerini ödüllendiriyor.
Yıllar boyunca sayısız KSS projesine ve birçok değerli kuruma ev sahipliği yapan KSS Zirvesi sizleri de bu değişimde söz sahibi olmaya davet ediyor!

Türkiye-AB Karşılaştırmalı KSS Raporu

Karadeniz Bölgesi’nde KSS’nin Yaygınlaştırılması Projesi

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının uluslararası standartlarda yaygınlaşmasını ve Türkiye’nin hayırseverlik temelinde vakıf, dernek, ahilik kültürü ile zaten var olan sosyal sorumluluk bilincini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan derneğimiz bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim ve kamu-özel sektör-sivil toplum ortaklıklarını temel alan bir yaklaşım ile gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İş Dünyasında İnsan Hakları

Sürdürülebilir Şehirler

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

İşin Geleceği

Beceri Açığı & Hayat Boyu Öğrenme

Girişimcilik & Tarım Girişimciliği